Mars 2023 - Dax igen för seminarium "Omöjligt - eller bara svårt?"

I mars besöker vi några orter i Sverige och hälsar er hjärtligt välkomna till våra seminarier där vi presenterar lösningar, nyheter och case-studies inom flödesmätning och provtagning.

MAXX:
Utvecklar och tillverkar provtagare för standardapplikationer, men också för provtagning under de svåraste förhållanden även ATEX. MAXX är specialister på provtagning och kommer presentera metoder och lösningar.
 
NIVUS:
Utvecklar och tillverkar mätutrustning.
Produktportföljen innehåller bl.a. noggranna system för flödesmätning, flödeshastighet, nivåmätning. Nivus kommer även presentera ny teknik för mätning i t.ex. åar och bäckar.

Agenda:
MAXX:
Provtagare, dosersystem
Portabla och stationära
Applikationer och lösningar
Nyheter

NIVUS:
Applikationslösningar
Ny teknik för mätning i åar och bäckar
Beröringsfri flödesmätning

För mer information, kontakta
Mats Bjärklid
070-511 47 91, mats.bjarklid@ventim.se

David Myrinder
070-255 91 91, david.myrinder@ventim.se

Anmäl dig till valfritt seminarium enl. nedan, 525:- /per person.