0 produkt(er)

Vibrationsdämpare

Tillsammans med Ebro erbjuder vi vibrationsdämpare för att minska vibrationer och dämpa ljudnivån i rörledningar. I rörledningar uppstår ibland oönskade rörelser och krafter till följd av exempelvis vibrationer och tryckslag. Vibrationsdämparen uppgift är att fånga upp och minska dessa rörelser vilket stabiliserar systemet samtidigt som det sänker ljudnivån.