2 produkt(er)

Återströmningsskydd

Tillsammans med Brandoni erbjuder vi återströmningsskydd för vätskor till och med vätskekategori 4 . De skyddar dricksvatten i kommunala vattenledningsnät från återströmning av förorenade vätskor enligt svensk standard SS-EN 1717 som Svenskt Vatten rekommenderar. Återströmningsskydd används på industrier, mejerier, slakterier, lagerbyggnader, sprinkleranläggningar, sjukhus och andra anläggningar för att minimera risken för att förorenat vatten strömmar tillbaka i vattenledningen och påverkar kvaliteten på dricksvattnet.