2 produkt(er)

Flottörventiler

Ventim erbjuder flottörventiler för styrning av vätskans nivå i tankar, reservoarer och cisterner. Ventiltypen är mycket lämplig för vatten och i vårt utbud hittar du också dricksvattengodkända flottörventiler. 

Om flottörventiler

Flottörventilen består av ett ventilhus och en flottör. Flottören känner av nivån och stänger eller öppnar när nivån stiger. Denna funktion gör att flottörventilen fungerar som en automatisk regleringsmekanism som ser till att vattennivån i behållaren alltid hålls på en önskad nivå.

Ventilen finns i flera utföranden med olika installationsalternativ.