Ansök om e-konto

För att göra en beställning i vår e-handel behöver du koppla ett e-konto till ditt kundnummer hos Ventim.
Saknar du kundnummer ansöker du om ett här.