Reklamation

Reklamation


Retur

Självklart vill både du och vi att allt ska blir bra redan från början men ibland måste saker rättas till och vi vill såklart hjälpa dig att lösa det så fort som möjligt.

Ventim tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt NL17 om inget annat avtalats. Varje retur måste föregås av en överenskommelse så börja alltid med att kontakta oss först. Det gör du enklast via mejl order@ventim.se eller genom att ringa 0480-42 91 00. Godkänns returen får du ett returnummer som du fyller i på vår retur- eller reklamationsblankett. Samtliga uppgifter på blanketten ska fyllas i. Kom ihåg att bifoga blanketten med det returnerade godset. Bifoga även ordererkännande, faktura eller packsedel liksom en kopia av fraktsedeln.

Var noga med att rengöra det returnerade godset om det har var varit i kontakt med giftiga, frätande, brand- eller miljöfarliga ämnen. Ej rengjort gods tas inte emot.

På sidan leveransvillkor hittar du mer information om vår returhantering.

Godkänd retur skickas till:
Ventim AB
Flygplatsvägen 19
392 41 Kalmar

Reklamation

Vi vill alltid förse dig med det du behöver så snabbt som möjligt men det händer förstås att något inte blir som det var tänkt. Kanske blir något kantstött under frakten, kanske saknas en artikel i din beställning?

Vid reklamation ska en felbeskrivning lämnas tillsammans med sändningen. Använd vår retur- eller reklamationsblankett för detta.

Vid godsmottagning ska synlig skada, minskning eller förlust anmälas till transportören direkt vid mottagandet. Vid dold skada ska anmälan göras till transportören senast 7 dagar efter mottagandet av godset.