14 produkt(er)

Flödesmätare slutna system

Flödesmätare används där flöden behöver registreras och/eller kontrolleras. Mätaren registrerar den mängd media som passerar och summerar eller skickar vidare, vanliga signaler är mA eller puls. Ett slutet system med vätska är ofta enkelt att mäta eftersom det är helt fyllt och trycksatt. Magnetiskt induktiva mätare, mag-mätare, används ofta och här samarbetar vi med Krohne inom vatten och avlopp. Vi erbjuder också andra mätare som mäter enligt andra metoder, exempelvis coriolis för massflödesmätning och ultraljud för löptidsmätning.