12 produkt(er)

Säkerhetsventiler

Tillsammans med ARI och RuB erbjuder vi dig ett brett utbud av säkerhetsventiler. Ventiltypen används för att skydda trycksatta system och är en viktig del för en säker anläggning där människor och material inte kommer till skada när trycket i systemet stiger. För att säkerställa funktionen hos våra säkerhetsventiler provtrycker och plomberar vi samtliga i en testbänk som är särskilt utformad för detta. Säkerhetsventiler har en fjäder som är inställd för ett specifikt öppningstryck. När trycket stiger öppnar ventilen och släpper ut övertrycket  och stänger sedan när trycket har kommit ner till en normal nivå.