12 produkt(er)

Säkerhetsventiler

Denna typ av ventiler används för att skydda trycksatta system.

Säkerhetsventiler är en typ av säkerhetsutrustning vars konstruktion förhindrar att trycket i ett system överstiger det maximalt tillåtna med mer än den tillåtna toleransen. Ventiltypen är en viktig del för en säker anläggning där människor och material inte kommer till skada när trycket i systemet stiger.

Vårt sortiment av säkerhetsventiler

I vårt sortiment hittar du säkerhetsventiler avsedda för avblåsning av vattenånga, neutrala gaser och ånga samt vätskor. Vi har ventiler som hanterar temperaturer upp till 450°C.

För applikationer utomhus eller i besvärliga miljöer, exempelvis vid hantering av havsvatten, kemiska ångor och liknande, rekommenderas specialkonstruktioner eller skyddsåtgärder. 

Provtryckning av säkerhetsventiler

För att säkerställa funktionen hos våra säkerhetsventiler provtrycker och plomberar vi samtliga i en testbänk som är särskilt utformad för detta. Säkerhetsventiler har en fjäder som är inställd för ett specifikt öppningstryck. När trycket stiger öppnar ventilen och släpper ut övertrycket och stänger sedan när trycket har kommit ner till en normal nivå.

Kontakta oss om du har frågor gällande säkerhetsventiler.