1 produkt(er)

Tryckdämpande ventiler

Tillsammans med CSA erbjuder vi tryckdämpande ventiler som skyddar ett rörsystem mot skadliga effekter från tryckslag. Tryckdämpande ventiler släpper snabbt ut övertryck som uppstår i rörsystem och hindrar ledningstrycket från att överstiga ett förinställt värde. Ventiltypen används ofta inom VA.