2 produkt(er)

Hydrauldon

Ventim erbjuder hydrauliska manöverdon (ställdon) för automatisk manövreringen av ventiler som sitter på krävande installationsplatser. Vanliga applikationer är inom fjärrvärme och fjärrkyla tillsammans med kul- och vridspjällventiler. Ett hydrauliska manöverdon används med fördel i större dimensioner där det finns krav på höga vridmoment, exempelvis för markförlagda ventiler. Hydrauldonet manövrerar ventilen från marknivå via påmonterade hydraulslangar och snabbkopplingar eller från manöverskåp. Donet passar också i miljöer med hög luftfuktighet samt miljöer där det saknas tillgång till el.