1 produkt(er)

Överströmningsventiler

Tillsammans med ARI och CSA erbjuder vi överströmningsventiler i olika material och utföranden för reglering av vätskor, gas och ånga. Överströmningsventilen är konstruerad för att hålla ett stabilt tryck i en rörledning. Den är tryckbalanserad och har ett diameteroberoende inställningsområde. Överströmningsventiler används för att reglera flytande, gasformiga och ångformiga media inom processindustri och anläggningsbyggnation men även för tryckhållning/överströmning i bland annat vattenledningar och vid pumpar.