Portabla provtagare

Tillsammans med Maxx erbjuder vi ett stort urval av portabla provtagare som används när prover skall tas under kortare tidsperioder och där ström saknas. Provtagaren placeras där prover önskas och sugslangen sätts i kontakt med mediat. Vid önskade tider eller tillfällen sugs vatten upp i önskad mängd och släpps i behållare. Tack vare en bra batterikapacitet säkerställs dina prover.