14 produkt(er)

Reglerventiler

Tillsammans med ett flertal samarbetspartners erbjuder vi ett brett utbud av reglerventiler i olika material och utföranden för användning inom så skilda områden som pappersbruk, processindustri, kraftverk och VA. 

Applikationsområden för reglerventiler

Reglerventiler är ett samlingsnamn för ventiler som reglerar strömmande media såsom:

  • -Kylvatten
  • -Hetvatten
  • -Ånga
  • -Gaser
  • -Olja 

De kan också användas för temperaturstyrning och för reglering av dricksvatten, råvatten och luft eller för att dämpa skadliga effekter av tryckslag.