1 produkt(er)

Varför trippelexcentriska ventiler? Vad är fördelarna med dessa vridspjällventiler?

Som svar på frågan: Varför ska jag använda trippelexcentriska ventiler? 
Vilka är fördelarna mot att använda vridspjäll eller dubbelexcentriska ventiler? 

Trippelexcentriska vridspjällventiler är viktiga i applikationer där total avstängning krävs. I vissa sammanhang kan detta inte uppnås med dubbelexcentriska ventiler. Dessutom har trippelexcentriska väldigt låg friktion vid öppning/stängning och tätningen påverkas inte även om det är stora variationer i temperatur på det medium som passerar genom ventilen.

 

Vad är en trippelexcentrisk ventil?

En trippelexcentrisk vridspjällsventil har tre lägen. Benämningen syftar på placeringen av spjällets axel i förhållande till husets centrumlinje. Det som karaktäriserar en trippelexcentrisk är den tredje förskjutningen som låser in spjället i ett koniskt säte.

tri-ventil.webp

Mjuktätande vridspjäll: 
Spjället roterar runt mittaxeln vilket möjliggör en potentiell 360º rotation och friktion uppstår vid öppning och stängning av ventil. Tätningen uppnås genom att spjället omformas av en mjuk tätning i exempelvis EPDM eller PTFE.

Dubbelexcentriskt vridspjäll: 
Axeln är förskjuten från mittlinjen på spjället vilket skapar motstånd och friktion vid öppning och stängning.

Trippelexcentriskt vridspjäll: 
Genom att använda en konisk profil mellan spjäll och sätet. Detta resulterar i en friktionsfri öppning och stängning. Kontakt mellan ytor sker vid det slutliga mekaniska stoppet, vilket resulterar i att mycket små vibrationer uppstår vid öppning/stängning.