Filterhus för aggressiva media

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi filterhus med specialbehandlad yta som klarar aggressiva miljöer med exempelvis frätande kemikalier som vätesulfid, saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, fosforsyra och ättiksyra.