5 produkt(er)

Nivågivare

Vårt utbud av nivågivare omfattar bland annat dränkbara nivågivare för mätning i pumpstationer, reservoarer, cisterner och kemikalietankar. Nivågivare används för att kontinuerligt ge aktuell nivå, i display och/eller till överordnat system.