Våra värderingar

Ventims värderingar präglar verksamheten i stort och är utgångspunkten i vårt arbete. Vi utgår från tre kärnvärden: respekt, samarbete och glädje och det är viktigt för oss att våra kunder upplever att vi lever som vi lär.

Respekt

Vi är ödmjukt respektfulla, med integritet och personlighet på en solid bas av kompetens, kunskap och nördig expertis.

Samarbete

Både internt och externt är det samarbete som gäller på Ventim. Vi hjälper varandra och ber om hjälp när det behövs. Vi samarbetar, är inlyssnande och lyhörda för våra kunders behov och tar minst lika väl hand om våra leverantörer. Vi litar på varandra, levererar och bygger på så vis ömsesidig tillit.

Glädje

Glädje i att lösa både små och stora ventilproblem, i att verkligen kunna någonting på djupet, i att arbeta med något viktigt och i att hjälpas åt och göra det tillsammans.