Våra värderingar

Ventims värderingar präglar verksamheten i stort och är utgångspunkten i vårt arbete. Vi utgår från tre kärnvärden: respekt, samarbete och glädje och det är viktigt för oss att våra kunder upplever att vi lever som vi lär.

Respekt

Vi är ödmjukt respektfulla, med integritet och personlighet på en solid bas av kompetens, kunskap och nördig expertis.

Samarbete

Både internt och externt är det samarbete som gäller på Ventim. Vi hjälper varandra och ber om hjälp när det behövs. Vi samarbetar, är inlyssnande och lyhörda för våra kunders behov och tar minst lika väl hand om våra leverantörer. Vi litar på varandra, levererar och bygger på så vis ömsesidig tillit.

Glädje

Glädje i att lösa både små och stora ventilproblem, i att verkligen kunna någonting på djupet, i att arbeta med något viktigt och i att hjälpas åt och göra det tillsammans.

 

Ventim jobbar mot de Globala Målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. 

Ett av de Globala målen, nr 5, är jämställdhet:  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

logga-q.gif