1 produkt(er)

Dysbackventiler

Tillsammans med ERHARD erbjuder vi självverkande dysbackventiler för användning med neutralt vatten, dricksvatten och renat avloppsvatten. Ventiltypen är utmärkt för tryckstegringsstationer. Dysbackventilen är mjuktätande och arbetar bäst vid strömningshastigheter på 2 m/s och högre då den fjäderbelastade ventiltallriken är helt öppen. Ventilen har lågt tryckfall och ger inte upphov till tryckslag. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur.