14 produkt(er)

Membranfilterpatroner

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi ett brett sortiment av membranfilterpatroner för sterilisering av vätskor och gas, lämpliga för kritiska applikationer inom processindustrin. Membranfilterpatroner har ett brett användningsområde. Särskilda tillämpningar finns för bland annat läkemedel, dryck, ventilering, fermentering och mycket frätande material som salpetersyra och saltsyra.

Se alla våra filterpatroner här.