3 produkt(er)

Servostyrda magnetventiler

Tillsammans med ODE erbjuder vi servostyrda magnetventiler för styrning av vätskor och gaser. Det står dig fritt att beställa ventilen som färdigmonterad enhet eller som separat magnetventil och spole. Servostyrda magnetventiler tar hjälp av differenstrycket och drar nytta av kraften i mediat. Fördel av låg effekt gör det möjligt att hantera höga tryck i kombination med stora diametrar. Ventiltypen används för att fördela vätskor, blanda vätskor, stänga av vätskor eller släppa ut dem.