Nivåställ

Nivåställ indikerar vätskenivån. De används också för höga tryck och temperaturer, exempelvis ånga, pannor och hetvatten.