6 produkt(er)

Höglyftande säkerhetsventiler

Tillsammans med ARI erbjuder vi höglyftande säkerhetsventiler för expanderande media som ånga och neutrala gaser. Höglyftande säkerhetsventiler är konstruerade för att öppna så snabbt som möjligt. Utloppet är större än inloppet för att klara expandering av volym vid förändringar i tryck och temperatur. Höglyftande säkerhetsventilen används för att förhindra övertryck i ett system och skydda människor och material mot skada.

Se hela vårt utbud av säkerhetsventiler här.