8 produkt(er)

Kägelventiler

Tillsammans med ARI erbjuder vi kägelventiler för media med höga temperaturer till bland annat energianläggningar, kärnkraftverk, petrokemisk industri, processindustri och livsmedelsindustri. I fall där det föreligger risk för att giftiga och farliga media läcker ut till atmosfär vid spindeln utrustas ventilen med veckbälg som ytterligare skydd. Kägelventilen består av ett ventilhus, säte, spindel och en höj- och sänkbar ventilkägla som öppnar eller stänger till flödets väg genom ventilen. Ventiltypen används vanligtvis som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetolja och hetvatten. Den kan också användas för att reglera och strypa ett flöde.

Konstruktion

Kägelventilen består av ett ventilhus, säte, spindel och en höj- och sänkbar ventilkägla som öppnar eller stänger till flödets väg genom ventilen.

Kägelventiler användningsområden

Ventiltypen används vanligtvis som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetolja och hetvatten. Den kan också användas för att reglera och strypa ett flöde.

Kägelventiler användas inom många olika branscher, exempelvis:

  • Livsmedelsindustri
  • Pappersindustri
  • Olje- och gasindustri
  • Övrig processindustri

I vårt sortiment hittar du kägelventiler som hanterar media med temperaturer från -60°C upp till 450°C beroende på modell.

Ett av användningsområdena för kägelventiler är inom VVS-system och industriella processer där det krävs en enkel och tillförlitlig reglering av flödet.

Kägelventiler är kända för att ha minimalt tryckfall över ventilens öppning och kan därför användas för att säkerställa en effektiv och jämn flödesreglering.