7 produkt(er)

Kägelventiler

Tillsammans med ARI erbjuder vi kägelventiler för media med höga temperaturer till bland annat energianläggningar, kärnkraftverk, petrokemisk industri, processindustri och livsmedelsindustri. I fall där det föreligger risk för att giftiga och farliga media läcker ut vid spindeln utrustas ventilen med veckbälg som ytterligare skydd. Kägelventilen består av ett ventilhus, säte, spindel och en höj- och sänkbar ventilkägla som öppnar eller stänger till flödets väg genom ventilen. Ventiltypen används vanligtvis som avstängningsventil för ånga, kondensat, hetolja och hetvatten. Den kan också användas för att reglera och strypa ett flöde.