Provtagare

Tillsammans med Maxx erbjuder vi provtagare, stationära och portabla. Provtagare används för att effektivt och säkert ta vattenprov vid önskade tidpunkter inom avloppsrening, papper- och cellulosa, energi, gruvnäring, kemi. Provtagare används oftast för att vattenprover krävs av länsstyrelse eller annan myndighet, ett vanligt användningsområde är också uppströmsarbete. Provtagare styrs med puls, mA, event eller på tid. Vakuumprovtagning är det vanligaste och har flera fördelar.