Betäckningar

Tillsammans med Harde Staal erbjuder vi betäckningar för bland annat fjärrvärme och fjärrkyla. Vi levererar även VA-betäckningar och specialutföranden. Betäckningarna levereras standard D400 och är fjäderdämpande vilket gör att de enkla att öppna och stänga. Betäckningar används till alla typer av brunnar där drift- och underhållsarbete kräver att locket ska kunna lyftas utan att omgivande mark, som asfalt, grus- eller gräsyta påverkas.