Filterändar

Tillsamman med Amazon Filters erbjuder vi Double Open End (DOE) patroner och Single Open End (SOE) patroner. DOE patroner är utformade för att vara öppna i båda ändar medan Single Open End (SOE) patroner tillverkas med ena änden av patronen förseglad.