Filtersystem

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi ett filtreringssystem bestående av standardfilterpatroner inneslutna i två förseglade plastpåsar. Systemet skyddar operatören och arbetsmiljön från processvätskor samtidigt som det säkerställer att ingen korskontaminering sker mellan olika produkter. Filtreringssystemet används flitigt inom bland annat lackering, färg och kemisk produktion.