1 produkt(er)

Bakvattenluckor

Ventim erbjuder bakvattenluckor i olika material och utföranden för bland annat ytvatten och bräddavlopp. Bakvattenluckor används för att skydda mot högvatten vid höga havs/sjönivåer eller som katastrofavstängning på utlopp i brunn. De används också på utlopp där dagvatten från stora områden mynnar. Tillsammans med pumpar används de för att göra det möjligt att stänga av dagvattensystem och förhindra att vatten rinner åt fel håll och vattenfyller källare.