5 produkt(er)

Luftningsventiler

Tillsammans med CSA erbjuder vi luftningsventiler som skyddar rörledningar från övertryck genom att släppa ut den luft och gas som bildas i exempelvis dricksvattennät, tryckstegringsstationer, reducerstationer, avloppsnät och pumpstationer. Luftningsventiler skyddar också mot skadliga undertryck. Ventiltypen är vanlig inom VA. Luftningsventiler är konstruerade för direktmontage på rörledningar och finns i olika utföranden, exempelvis för avlopp, tryckslagsdämpande (AS) och varianter som skyddar rörledningen från att fyllas på för snabbt (RFP).