4 produkt(er)

Luftdon

Tillsammans med bland annat Ebro och Revo erbjuder vi pneumatiska manöverdon (luftdon) för automatisk manövreringen av ventiler. Donen kan beställas både som separata enheter och som färdigmonterade enheter, ventil + don. Pneumatiska don delas in i dubbelverkande och enkelverkande. Vid on/off manövrering styrs lufttillförseln ofta av en magnetventil. Vid reglering används istället en positioner.