9 produkt(er)

Nivåmätare

Tillsammans med bland annat Pulsar och Krohne erbjuder vi ett brett urval av nivåmätare.

De vanligaste metoderna för nivåmätning

  • -Tryckgivare som mäter i mediat och mäter vattentrycket för att få ut en nivå.
  • -Ultraljud och radar som mäter en distans till mediat, då man angivit en 0-punkt för givaren så får man ut en nivå utan att behöva ha något i mediat.  

 

Korrekt nivåmätning ställer krav på god kunskap om mätare, mätmetoder, signaler, media, tryck och temperatur. Var mätaren ska sitta är också avgörande för rätt val av mätare.

Olika typer av nivåmätare

Vi erbjuder många olika typer av nivåmätare, bland annat programmerbara mätare med både analoga och digitala utsignaler. 

Applikationsområden för nivåmätare

Mätarna används för kontinuerlig mätning av nivåer och volymer i både slutna och öppna tankar, kärl och cisterner. Vid denna typ av övervakning används beröringsfria eller mediaberörda givare. 

Industri

Mätare används överallt där nivåer behöver mätas och styras kontinuerligt.

VA-verk

Mätarna används för kontinuerlig mätning av de flesta förekommande typerna av nivåer inom avloppsverk, vattenverk, pumpstationer och i öppna filter.

Flödesmätning i öppna kanaler

Mätarna används för volymflödesmätning samt övervakning av bräddningar där primärt mätobjekt finns och baseras på nivån.

Mätning av fasta media

Mätarna används för nivåmätning, distansmätning samt volymmätning av fasta media med beröringsfria givare. 

 

Nivåmätare - ultraljud och radar

Med ultraljud mäter man nivån (h) med en givare som är placerad ovanför mätplatsen. Detta innebär att det egentligen avståndet till ytan som mäts. 

Beroende på önskad användarfunktion räknas detta avstånd sedan om till en nivå, en volym eller ett volymflöde, baserat på inlagd 0-punkt, tankform eller primärt mätobjekt.

För att kunna beräkna volym måste enheten ha en integrerad volymberäkningsfunktion som baseras på avståndet och mätplatsens (behållarens) geometri. Volymvärdet visas sedan direkt på displayen eller som en analog utsignal.

Några av fördelarna med att mäta med ultraljud

  • -Givarna driver inte och behöver inte nollpunktskalibreras
  • -Analys av mätsignalen utförs enkelt under processförhållanden
  • -Givaren är inte i kontakt med mediat
  • -Optimal mätnoggrannhet
  • -Fungerar på vätskor, fasta material och pulver

Nivåmätare - hydrostatiskt tryck

Denna typ av mätare används för nivåövervakning i öppna tankar, bassänger, avloppsvattenverk, vattenförråd, tankar för regnvatten m.m.

Mätarna kan användas till både rena och svårt förorenade vätskor.

Hur fungerar en nivåmätare?

En nivåmätare är en sensor som används för att mäta och övervaka nivån på vätskor, pulver och andra material i industriella processer. Det finns olika typer av nivåmätare, inklusive ultraljud, radar, och kapacitiva sensorer.

Ultraljudsmätare skickar ut ljudvågor som reflekteras tillbaka när de träffar ytan på materialet som ska mätas.

Vad är fördelarna med att använda en nivåmätare?

En nivåmätare är en oumbärlig del av industriell processövervakning. Det finns flera fördelar med att använda en nivåmätare, inklusive effektiv övervakning av materialnivåer, förhindrande av över- eller underfyllning, minskning av spill och avfall, ökad produktivitet och säkerhet samt möjlighet till fjärrövervakning och automatisk styrning.

Nivåmätarens precision och tillförlitlighet ger också högsta möjliga prestanda och ökad kostnadseffektivitet för företag. Genom att använda en nivåmätare kan företag säkerställa att deras processer är effektiva, konsekventa och pålitliga.