Hetmantel

Tillsammans med Amazon Filters erbjuder vi hetmantlar till filterhus som skyddar huset och upprätthåller en konstant temperatur hos processvätskan vilket i många fall är kritiskt för att bibehålla produktkvaliteten. Vanligt förekommande inom finkemi, läkemedel och kemisk produktion.