Hållbarhet på Ventim

Tack vare ventiler och mätinstrument kan vårt dricksvatten flöda, våra avlopp hålla tätt och flödena i våra vatten- och värmekraft regleras. Därför brukar vi säga att vi är med och bygger Sverige – ventil för ventil. Med det kommer också ett ansvar. För Sverige, vår bransch och våra leverantörer, kunder och medarbetare. Det vi gör tillsammans idag ska kännas bra imorgon och lång tid framöver. Därför är hållbarhet viktigt för oss på Ventim.

När det gäller våra ventiler och mätinstrument kontrollerar vi att alla produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Och med det menar vi att lagar, regler och grundläggande affärsetik ska vara uppfyllda i varje steg av värdekedjan. Eftersom de flesta produkter vi säljer tillverkas i andra länder än Sverige gör vi en egen revision innan varje nytt samarbete. För att kontrollera att våra partners lever upp till Ventims uppförandekod och affärsetiska riktlinjer för arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö innan vi börjar samarbeta. Vår uppförandekod och våra affärsetiska riktlinjer utgår från de 10 principerna i UN Global Compact och spänner över områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. De slår fast hur vi kan jobba för mer hållbara affärer.

I vår bransch är miljöfrågorna i fokus och vi jobbar hela tiden med att förbättra miljöarbetet. En viktig pusselbit är vårt miljö- och kvalitetledningssystem. En annan viktig pusselbit är Giftfri miljö, ett av Sveriges miljökvalitetsmål. Det vi vill uppnå är en mer hållbar produktutveckling, effektivare arbetsprocesser och självklart följa lagar och regler.

Team Ventim är som alltid vår största tillgång! Alla medarbetare som jobbar med våra kunder ska kunna stötta och guida dem till mer hållbara val och lösningar. Vi ser det lite som att vi utbildar både oss själva och kunderna i kvalitet och underhåll så att de väljer produkter med lång livslängd. Internt löper hållbarhet som en röd tråd. Alla våra medarbetare är del av hållbarhetsarbetet och deltar regelbundet i utbildningar, workshops och andra initiativ. 

Som arbetsgivare vill vi också vara hållbara. Med det menar vi öppna, inkluderande och att alla respekterar varandra och har kul ihop. Samarbete är alltid vägen framåt för oss. Det gäller även internt och vi uppmuntrar alla att ta egna initiativ, tro på sig själva och bara vara sitt bästa jag. Självklart gäller nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vårt mål är att erbjuda våra medarbetare stimulerande jobb, en trygg och härlig arbetsmiljö, varm gemenskap och arbetsglädje. Och vi värnar och följer löpande upp hur våra medarbetare mår och tycker att det funkar på jobbet.