38 produkt(er)

Flödesmätning

Tillsammans med bland annat Krohne, Nivus och Pulsar erbjuder vi ett brett urval av mätinstrument för flödesmätning och vi har lösningar för kunder inom bland annat vatten och avloppsrening, papper- och cellulosa, energi, gruvnäring, bräddmätning, portabel mätning, utsläppskontroll. Vi har även mätning för åar, bäckar, rännor och kanaler samt hyrmätare för fyllda och icke fyllda rör.

Korrekt flödesmätning kräver god kunskap om mätare, mätmetoder, signaler, media, tryck och temperatur. Vart mätaren ska sitta är också avgörande för rätt val av mätare. Här finns vi med vår erfarenhet för att hjälpa dig att få rätt mätare på rätt plats.

Att välja rätt flödesmätare

Vid valet av flödesmätare måste man ta hänsyn till flera faktorer.

Först och främst behöver man veta vilket medium (vätska eller gas) som ska mätas och dess egenskaper. Vad som också är viktigt vid mätning är mätplatsen och de hydrauliska förutsättningarna

Därefter behöver man ta hänsyn till förväntade flöden till exempel min- och max flöde, det vill säga vilket flöde som ska mätas och vilket intervall som är aktuellt. Detta är viktigt för att välja en flödesmätare som uppfyller kraven.

Man behöver också ta hänsyn till den mätplats där flödesmätaren ska användas. Till exempel, Ex-zon, svavelväten, IP-klassning mm.

Vad är en flödesmätare?

En flödesmätare är ett mätinstrument som används för att mäta flödet av vätskor eller gaser och används för att övervaka, rapportera och optimera processer inom olika branscher. 

När använder man flödesmätare?

Flödesmätare är en viktig del av många processer eftersom de möjliggör noggrann övervakning, reglering och rapportering av vätskeflöden. Genom att använda högkvalitativa flödesmätare kan man optimera processer.

Vi erbjuder ett brett utbud av flödesmätare av högsta kvalitet. Våra produkter är tillverkade av ledande tillverkare och är utformade för att vara tillförlitliga och robusta för att klara av krävande miljöer.