4 produkt(er)

Synglas

Ventim erbjuder synglas för visuell kontroll av vätskor och gaser i exempelvis flödessystem, tankar och slutna behållare i industriella miljöer. Synglas passar utmärkt för flytande vätskor som olja, vatten, kemikalier eller flytande livsmedel och för fasta massor och material som säd i en silo eller cement i en blandare. Med synglas ser man in i en behållare utifrån och kan kontrollera att gas, mängd, temperatur, färg eller process är den avsedda.

Vårt sortiment av synglas

I vårt sortiment hittar du både flödesindikatorer med spinnare för visuell observation av flödet i rörledningar vid exempelvis smörjning eller kylning av pumplager och synglas med ingjutet virvelsteg som ger en tydlig bild av genomströmningen. Våra synglas klarar temperaturer upp till 150°C.