4 produkt(er)

Synglas

Ventim erbjuder synglas för visuell kontroll av vätskor och gaser i exempelvis flödessystem, tankar och slutna behållare i industriella miljöer. Synglas passar utmärkt för flytande vätskor som olja, vatten, kemikalier eller flytande livsmedel och för fasta massor och material som säd i en silo eller cement i en blandare. Med synglas ser man in i en behållare utifrån och kan kontrollera att gas, mängd, temperatur, färg eller process är den avsedda.

Vårt sortiment

I vårt sortiment hittar du både flödesindikatorer med spinnare för visuell observation av flödet och synglas med ingjutet virvelsteg som ger en tydlig bild av genomströmningen. Våra synglas klarar temperaturer upp till 150°C.