4 produkt(er)

Synglas

Ventim erbjuder synglas för visuell kontroll av vätskor och gaser i exempelvis flödessystem, tankar och slutna behållare i industriella miljöer. Synglas passar utmärkt för flytande vätskor som olja, vatten, kemikalier eller flytande livsmedel samt för fasta material som exempelvis säd i en silo eller cement i en blandare. Med synglas ser man in i en behållare utifrån.

Varför ska man använda synglas för visuell kontroll av vätskor och gaser i flödessystem?

Synglas är en viktig komponent inom flödessystem för visuell kontroll av vätskor och gaser. Det finns flera fördelar med att använda synglas för denna typ av kontroll.

En av de främsta fördelarna är att synglas ger operatörer en möjlighet att visuellt övervaka flödet av vätskor och gaser i realtid. Genom att titta igenom synglaset kan operatören snabbt upptäcka eventuella förändringar eller problem som uppstår. Detta gör det möjligt för dem att vidta åtgärder för att förhindra störningar i processen.

En annan fördel med synglas är att det ger en kostnadseffektiv lösning för visuell kontroll, de kräver minimalt med underhåll och har en lång livslängd.

Vårt sortiment av synglas

I vårt sortiment hittar du både flödesindikatorer med spinnare för visuell observation av flödet i rörledningar vid exempelvis smörjning eller kylning av pumplager och synglas med ingjutet virvelsteg som ger en tydlig bild av genomströmningen. Våra synglas klarar temperaturer upp till 150°C.