MAXX

MAXX är specialister på provtagning. De utvecklar och tillverkar anordningar för vätskeprovtagning för standardapplikationer, men också för provtagning under de svåraste förhållanden.