5 produkt(er)

Reducerventiler

Tillsammans med ARI och CSA erbjuder vi reducerventiler som reducerar och stabiliserar trycket i en ledning alternativt håller trycket konstant. Ventilen används flitigt inom VA och processindustri. Reducerventiler är ett samlingsnamn för ventiler som reducerar trycket i rörledningar från ett högre till ett lägre. Ventilens konstruktion skiljer mellan enkla varianter för dricksvatten och mer robusta varianter för industriellt bruk. Självverkande tryckreducerventiler är egenmediastyrda och behöver inte pneumatisk eller elektrisk styrning.