Tabellhjälpen

Vägledning vid val av flänsanslutning och ingående material på armatur och tätningar.

Resistenstabell

Vägledning vid val av material och tätningar på armatur

Materialjämförelsetabell

Benämningar av metaller med deras olika EN-Nummer, EN-Namn, DIN, SS, AISI/ASTM samt äldre namn och nummer.

Flänstabell

Anslutningsmått som överensstämmer med SS335 utgåva 4