Vår ägare Indutrade

Indutrade är en internationell industrikoncern som utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer.

En del av Indutradefamiljen

Ventim är en del av koncernen Indutrade. Vi enas kring teknik och precis som vi tycker alla inom koncernen att relationer med kunder och leverantörer, medarbetare samt hållbarhet är det absolut viktigaste. Det finns en filosofi där man litar fullkomligt på oss att ta rätt beslut lokalt. Indutrades vision “en entreprenörsvärld där människor gör skillnaden” tycker vi säger allt. 

  • 1978 grundas i Sverige
  • 7000 anställda
  • 200 dotterbolag
  • 30 länder
  • 6 världsdelar