9 produkt(er)

Kägelbackventiler

Tillsammans med ett flertal samarbetspartners erbjuder vi ett brett sortiment av kägelbackventiler som förhindrar återströmning av media med höga temperaturer som ånga, kondensat, hetolja och hetvatten. Den kan också användas för att vätskor och gaser med lägre temperatur. Kägelbackventilen består av ett ventilhus och en ventilkägla. Käglan är fjäderbelastad och stänger på så sätt flödet. Ventilen öppnas när trycket av flödet överstiger fjäderns stängande kraft. Ventiltypen har mycket låg tryckförlust och lågt öppningstryck. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur.