24 produkt(er)

Flödesmätare öppna system

Öppna system är ett samlingsnamn för kanaler, rännor, icke eller delvis fyllda rör, diken, åar, självfallsledningar, skibord och liknande. De kan mätas med flera olika metoder beroende på önskad mätnoggrannhet och montagemöjlighet. Korskorrelation med profilskanning, ultraljud, radar och doppler är några av de vanligaste. För en bra och tillförlitlig mätning är mätpunkt, montage och datainsamling viktig. Kom ihåg att mätarens noggrannhet inte gäller hela mätningen!