2 produkt(er)

Vridspjällventiler i andra utföranden

I vårt utbud av vridspjällventiler i andra utföranden erbjuder vi både vridspjällventiler i PVC för korrosiva applikationer, exempelvis badanläggningar med klorerat vatten, och metallltätande vridspjällventiler av gjutjärn. De sistnämnda har centriskt lagrad spjällskiva i stål eller gjutjärn beroende på dimension och används i applikationer som cementfabriker, gasturbiner, gjuterier, glasfabriker, industriugnar, keramiska ugnar, krematorier och smältverk. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av vridspjällventil.