9 produkt(er)

Smutsfilter

Tillsammans med bland annat ARI och Die Erste erbjuder vi smutsfilter för att samla upp smuts i rörsystem och skydda efterföljande utrustning från större partiklar och igensättning. Smutsfilter är en vanlig ventiltyp som används i flera olika typer av applikationer. Ett smutsfilter består av ett ventilhus, en silkorg för uppsamling av smuts och ett lock. Silen fångar upp fasta partiklar som är större än silens maskvidd (storlek på silhål) när media strömmar igenom.