24 produkt(er)

Vridspjällventiler

Tillsammans med Ebro och ERHARD erbjuder vi ett av marknadens största urval av vridspjällventiler. Det här är i många fall den optimala ventilen, bland annat tack vare den korta bygglängden och att den är enkel att installera och automatisera. Vridspjäll passar utmärkt för rena och förorenade media som vätskor, gaser och ånga. Vridspjällventilen öppnas och stängs med en spjällskiva. Spjället är oftast centriskt lagrat i huset men det kan också ha en dubbelexcentrisk eller trippelexcentrisk konstruktion.

Vad är en vridspjällsventil?

Vridspjällsventiler används för att reglera flödet av gas, ånga eller vätska. Den består av en roterande spjällskiva som kan vridas 90° för att öppna eller stänga flödet.

Vilka olika typer av vridspjällsventiler finns det?

Vridspjällsventiler kommer i olika utföranden beroende på behov och applikationer.

De vanligaste typerna av vridspjällsventiler är:

1. Centriska vridspjällsventiler

2. Dubbelexcentriska vridspjällsventiler

3. Trippelexcentriska vridspjällsventiler

Fördelar med vridspjällsventiler

Det finns flera fördelar med att använda vridspjällsventiler i olika applikationer, bland annat:

  • Enkel installation: Vridspjällsventiler är relativt enkla att installera och kräver inte komplicerade processer eller specialverktyg. Detta gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ för installation.
  • Kostnadseffektivitet: Vridspjällsventiler är oftast en billigare totallösning än andra typer av ventiler på marknaden, framför allt med manöverdon.
  • Effektiv reglering av flödet: Vridspjällsventiler erbjuder rätt dimensionerat en effektiv reglering av flödet av gas eller vätska. Genom att vrida spjällskivan kan användaren enkelt öppna eller stänga flödet efter behov och reglera det till önskad nivå.
  • Lång livslängd: Vridspjällsventiler finns i en uppsjö av material och kombinationer vilket borgar för att ventilen är avpassad för applikationen och därmed ger en lång livslängd.

I vilka branscher använder man vridspjällsventiler?

Vridspjällsventiler används i en rad olika branscher, bland annat inom kemisk industri, livsmedelsindustri, pappers- och massaindustri och energisektorn samt vatten & avlopp.