11 produkt(er)

Klaffbackventiler

Tillsammans med bland annat STRATE erbjuder vi klaffbackventiler som förhindrar återströmning av exempelvis avloppsvatten, gaser, luft, processvatten, råvatten och slam. Ventiltypen är vanligt förekommande inom VA och i vårt utbud hittar du också dricksvattengodkända klaffbackventiler. Klaffbackventilens konstruktion medför långsam stängning och öppning vilket är en stor fördel för att undvika tryckslag. Vid krävande driftsförhållanden, exempelvis vid hög temperatur, används en ventil med två fjäderbelastade klaffar, en dubbelklaffbackventil.