Kriget om vattnet

Vi befinner oss precis i början av sommaren och i Småland porlar vattnet fortfarande i vattendraget där Hushållningssällskapet ska utföra dagens flödesmätning.

”Oj vad nivån har sjunkit sedan sist” utbrister Klara Li Yngve, vattenrådgivare på Hushållningssällskapet i Kalmar. ”När vi var här för ett par veckor sedan var nivån ungefär en meter högre”.  

Klara Li genomför tillsammans med kollegan Jan Wågesjö flödesmätning i bäckar och åar i sydöstra Sverige. Syftet är att dels utbilda lantbrukare i hur vattennivån och flödet påverkar tillgången på vatten, dels kunna planera för framtida vattenförbrukning.

 

”Området drabbas ofta av torka vilket leder till ett krig om vattnet” förklarar Jan. ”Vi behöver ta hänsyn till naturen och genom flödesmätning lär lantbrukaren känna sitt vattendrag och vilken tillgång på vatten han eller hon kan räkna med framåt utan att störa naturen för mycket”.

Själva mätningen tar ungefär tio minuter och genomförs med hjälp av en NivuFlow Stick som nyttjar metoden korskorrelation att punktmäta flöde. Mätningen sker utifrån ett förutbestämt intervall där mjukvaran kombinerar flödeshastigheten tillsammans med mätpunktens djup för att kartlägga områdets bottenstruktur. 

 

”Innan vi började mäta med NivuFlow Stick använde vi oss av SMHI:s data som är modellbaserad” berättar Klara Li. ”Ibland stämde den bra och ibland mindre bra.  Våra egna mätningar är ett oerhört bra komplement till SMHI:s data och vi kan nu ge våra lantbrukare säkrare värden och därmed förutsättningar att planera sin användning av vattnet framåt”.  

 

Genom sitt arbete bidrar Hushållningssällskapet till att öka kunskapen om hållbart jordbruk och skogsbruk, främja miljövänliga odlingsmetoder, stödja landsbygdsutveckling och bidra till en mer hållbar och produktiv användning av naturresurserna. Genom att säkerställa att lantbrukare och andra aktörer inom de gröna näringarna har tillgång till relevant och aktuell kunskap och stöd, kan Hushållningssällskapet bidra till en mer målinriktad och effektiv produktion inom jordbruk och skogsbruk, samtidigt som det främjar en hållbar utveckling av landsbygden.