Flödesmätning

Tillsammans med bland annat Krohne och Nivus erbjuder vi ett brett urval av mätinstrument för flödesmätning och vi har lösningar för kunder inom bland annat vatten och avloppsrening, papper- och cellulosa, energi, gruvnäring, kemi, läkemedel, olja och raffinaderi. Korrekt flödesmätning kräver god kunskap om mätare, mätmetoder, signaler, media, tryck och temperatur. Vart mätaren ska sitta är också avgörande för rätt val av mätare. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av mätinstrument för flödesmätning.

Flödesmätare slutna system

Ett slutet system med vätska är ofta enkelt att mäta eftersom det är helt fyllt och trycksatt. Magnetiskt induktiva mätare, mag-mätare, används ofta och här samarbetar vi med Krohne inom vatten och avlopp. Vi erbjuder också andra mätare som mäter enligt andra metoder, exempelvis coriolis för massflödesmätning och ultraljud för löptidsmätning.

Flödesmätare används där flöden behöver registreras och/eller kontrolleras. Mätaren registrerar den mängd media som passerar och summerar eller skickar vidare, vanliga signaler är mA eller puls. Val av flödesmätare beror bland annat på hur din process ser ut och vilka krav som ställs av dig eller kontrollorgan. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av flödesmätare för slutna system.

 

Flödesmätare öppna system

Öppna system är ett samlingsnamn för kanaler, rännor, icke eller delvis fyllda rör, diken, åar, självfallsledningar, skibord och liknande. De kan mätas med flera olika metoder beroende på önskad mätnoggrannhet och montagemöjlighet. Korskorrelation med profilskanning, ultraljud, radar och doppler är några av de vanligaste.

För en bra och tillförlitlig mätning är mätpunkt, montage och datainsamling viktig. Kom ihåg att mätarens noggrannhet inte gäller hela mätningen! Val av flödesmätare beror bland annat på hur din process ser ut och vilka krav som ställs av dig eller kontrollorgan. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av flödesmätare för öppna system.