Nördiga ordlistan

 • 0-punkt flöde

  Brytpunkt där flöde är noll i t.ex. skibord.

 • 1882 års normalier

  Gammal flänsstandard som fortfarande används.

 • 2-delad kulventil

  Hus i 2 delar, går att ta isär för service när ventilen ej är monterad.

 • 3-delad kulventil

  Hus i 3 delar, går därmed att anpassa anslutning och ventilen kan tas isär även monterad i system.

 • Abslolut tryck

  Trycket som uppmäts över absolut vakuum. Betecknas som bar (a).

 • Ansi ventil

  Ventil som följer American National Standards Institute.

 • BAT

  Best Available Technology, EU standard som skall användas t.ex. inom energiverk.

 • Bernoullis ekvation

  Uppkallad efter den schweiziske forskaren Daniel Bernoulli, om hastigheten på vätskan ökar så minskar trycket.

 • Block and bleed

  Ventil som tätar både uppströms och nedströms oavsett tryckskillnad, försedd med en "bleed" ventil som visar att ventilen ät helt tät.

 • Clamp-on

  Flödesmätare för fyllda rör som monteras utanpå rör och har därmed ej kontakt med mediet.

 • Corioliseffekt

   Upptäcktes på 1830-talet av den franske fysikern och matematikern Gaspard Gustave Coriolis (1792-1843) Corioliskraftens påverkan är inte obetydlig. En curlingsten som rör sig med hastigheten 2 m/s skulle efter 42 meter (längden på en typisk curlingbana) komma att avvika 2–3 cm åt höger (på norra halvklotet).

 • DIN

  Deutsches Institut für Normung är Tysklands standardiseringsorganisation. DIN ansvarar för standardiseringsfrågor i Tyskland och sitter med i internationella normorganisationer. DIN har bland annat utvecklat pappersstandarden A-format.

 • Doppler

   Christian Doppler, österrikisk matematiker och fysiker. Han beskrev 1842 den efter honom uppkallade dopplereffekten.

 • Dopplereffekt

  En förändring i frekvens hos en signal beroende om källan närmar eller avlägsnar sig.

 • Dubbelexcentriskt vridspjäll

  Spjällskivan är förskjuten dubbelt excentriskt från ventilcentrum och lämnar därmed sätet omgående.

 • Dubbelverkande manöverdon

  Tryckluft vrider i båda riktningarna (öppna/stänga en ventil).

 • Egenmediastyrd ventil

  Ingen extern energi tillförs för automatisering av funktion, t.ex. reducerventil.

 • Enkelverkande manöverdon

  Tryckluft vrider i en riktning och fjäderpaket återställer (öppna/stänga en ventil).

 • Fail safe

  Säkerhetsläge i händelse av luft eller strömbortfall.

 • Flytande betäckning

  Denna konstruktion gör att avståndet mellan brunnens/rörets övre ände och beläggningens yta är justerbar.

 • Flänsborrning

  Håldelning för montage.

 • Flödesvetare

  Mätare som vet flödet.

 • Kavitation

  Kavitation uppstår då statiska trycket i vätskan någonstans sjunker till vätskans ångbildningstryck. Delar av vätskan kommer då att förångas och ångblåsor att bildas.

 • Korskorrelation

  Korskorrelation är inom signalbehandlingen ett mått på hur pass lika två signaler är. Det används bland annat för mönsterigenkänning.

 • Kulventil

  Med en kulventil kan du stänga och öppna flödet av vatten i ditt rörsystem.

 • Kv-värde

  Det volymflöde [m3/h] vatten 20°C som ventilen släpper igenom vid aktuell öppningsgrad när differenstrycket över ventilen är 1,0 bar.

 • Lugs

  Gängade hål i ventilens fläns för montage utan mutter.

 • Magmätare

  Magnetiskt induktiv flödesmätare för konduktiva vätskor, helt utan rörliga delar.

 • Muff

  Skarvförband för rör.

 • Nivåvetare

  Mätare som vet nivån.

 • Normalt öppen

  Läge på magnetventil vid opåverkat läge.

 • Positioner

  Lägesställare för pneumatiskt enkel och dubbelverkande ställdon.

 • Primärt mätobjekt

  Hydraulisk struktur som medger beröringsfri flödesmätning med t.ex. ultraljud.

 • Raksträcka

  Den längd på inloppssträcka som behövs före flödesmätare.

 • Reglerdon

  Manöverdon avsett för reglering av ventilens öppningsgrad.

 • Servostyrd

  Magnetventil som använder differenstryck för att öppna/stänga, i och med detta kan mindre spole användas.

 • Skibord

  Hydraulisk struktur ett mätöverfall som används för flödesmätning, vanligtvis rektangulärt eller vinkel 90 grader.

 • Slussventil

  Namnet som används på kilslidsventil.

 • Stenfälla

  Ett smutsfilter med grov maskvidd.

 • Sughöjd

  Från vilket djup kan en provtagare hämta upp vatten.

 • Tvåtrådsmatad

  Oftast en nivå eller tryckmätare som matas med 24v och återger en mA signal.

 • Vattenpelare

  Tryckenhet som utgår från hur högt tryck som bildas på botten av en behållare med vatten.

 • Vridspjällventil

  Vanlig ventil för on/off och reglering.

 • Övertryck

  Det som används mest, atmosfärstrycket används som referens. Betecknas vanligtvis bar(g).

 • Δp

  Tryckfall över ventil.

Funderingar /
Behöver du rådgivning inför ditt köp?
0480-42 91 00 info@ventim.se
Du kan också ställa frågor i chatten nere i högra hörnet